logo UE
logo gipset bath

Polityka prywatności

łazienka prefabrykowana gipset łazienka w 48 h

 

Administrator

Administratorem Państwa danych jest LKB System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, adres: ul. Opawska 14/4,47-400 Racibórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612000, posiadająca numer statystyczny REGON 364172302 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7543117738

 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w jednym lub kilku niżej wymienionych celach:

  • opracowania i udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz w celu obsługi roszczeń wynikających z udzielonych porad zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO

  • przedstawienia oferty współpracy, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO

  • na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO

W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania zapytamy Państwa o zgodę i poinformujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit a RODO.

 

 

Jakie dane przechowujemy

Przechowujemy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej. Jesteśmy uprawnieni do przechowywania innych danych, które są niezbędne do realizacji celu. W takim przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jak dane niezbędne do realizacji celu.

 

 

Okres przechowywania danychPani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu:

  • konieczny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz 3 lata w celu obsługi roszczeń

  • podczas trwającej współpracy, w tym w udziale w programie gipset ekspert oraz 3 lata po zakończeniu współpracy.

 

 

Przysługujące Pani/Panu prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/poprawiania, uzupełniania/, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Bezpieczeństwo oraz przekazywanie i udostępnianie danych

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Jako administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Nie udostępniamy Państwa danych innym podmiotom bez Państwa zgody i wiedzy.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

 

Dodatkowe informacje

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe podlegają automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Na chwilę obecną w firmie nie został powołany Inspektor Ochrony Danych, więc w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem na adres: bok@gipset.pl

logo gipset bath

Zakład Produkcyjny

Królewska 50

47-400 Racibórz

LKB SYSTEM Sp. z o.o.

Opawska 14/4

47-400 Racibórz

bok@gipset.pl

+48 662 084 059

Polityka prywatności